overskrift_strategi-copy.jpg
 

Derfor skal du altid afstemme forventninger

Det er altid en god idé at gøre op med os selv, hvorfor vi går ind i en proces, og hvad vi går ind i processen med. Hvem er de andre samarbejdspartnere og hvad kunne vi godt tænke os at komme ud af forløbet med. Det kan kaste lys over den fælles kommunikation og det giver mulighed for, at vi ser os selv klarere i arbejdsrelationen.

 
citat1.jpg
 

Bedre relationer og effektive kommunikationsstrategier

I vores arbejdsrelationer, påvirker og påvirkes vi af de måder vi bliver mødt på, og den måde vi møder andre. Vi skaber løbende hinandens forudsætninger for kommunikation og dialog. Relations tilbyder et rum der har til formål at skærpe jeres opmærksomhed og udvikle nye, stærke forudsætninger for sunde og klare arbejdsrelationer. 

Det er aldrig for sent

Relations giver mulighed for at få overblik over jeres arbejdsprocesser og hjælper jer til at skabe klare afgrænsninger og tydelige rammer for det som enten ligger foran jer eller det I står midt i. Gennem afklarende samtaler stilles præcise spørgsmål som medvirker til at forstå jeres svære situation og gøre jer i stand til at handle på den. Relations kan komme ind i alle stadier af processen og hjælpe med at afklare, håndtere og transformere de svære situationer.

Sådan forbereder du det svære møde

Det er en forudsætning at afstemme forventninger, inden I skal i gang med en proces eller et forløb. Ved brug af effektive værktøjer når det gælder forventningsafstemning, bliver I endnu bedre til at lave gennemarbejdede og gennemsigtige aftaler. Samtidig får I mulighed for at slippe mønstre som låser jer fast i uudtalte misforståelser.

Unikke ledelsesstrategier og kommunikationskompetencer

At tale sammen i arbejdsrelationer, kræver en opmærksomhed på de forskellige lag der ligger i kommunikationen.

-Hvorfor reagerer de så voldsomt på det jeg siger?

-Hvordan kan det være, de ikke hører hvad jeg mener?

Det sprog vi anvender på arbejdspladsen, kan være medvirkende til at skabe og opretholde konflikter og misforståelser.

Hvis I vælger Relations, vælger I at sætte fokus på at forstå hinanden og på at skabe relationer som er holdbare. I trænes i et ikke-konfliktskabende sprog, såvel verbalt som kropssprog. Det kan mærkes når der tages ansvar for trivsel!

 
citat2.jpg
 

LÆS MERE OM: 


Forståelse

Lær at bruge dine handlemuligheder optimalt, når forandring skal opnås og hvis konflikten opstår - få værktøjer til at forstå og vær klar til handling

 

Kompetencer

Hvordan du bliver bedre til at reagere hensigtsmæssigt i ledelse og medarbejderrelationer - udvid dine håndteringsværktøjer